Implantatenlinks met meer info :Wat is een implantaat?Pasted Graphic 3


Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, functieherstel zoals het kauwen, spreken en lachen, moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van kunstwortels (implantaten) in de kaak als pijler voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zier er uit als "cilinders" of "schroeven". Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd, dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt. Implantaten zijn klein, hebben een doorsnede van 3,3 tot 4,8 mm en een lengte van 6 tot 16 mm. ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Een implantoloog zet de implantaten in de kaak en kan doorverwijzen naar een tandprotheticus waarna deze laatste er een prothese op maakt.
Waartoe dient een implantaat?
Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan:
Een kroon (vervanging van één enkele tand of kies)
Als één enkele tand of kies ontbreekt, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.


Een brug (vervanging van meerdere tanden of kiezen)

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, zou er een brug of een gedeeltelijke prothese (frame of plaatje) kunnen worden gemaakt. Voor het maken van een brug moeten tanden of kiezen geslepen worden. Zeker wanneer het gezonde tanden en kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. op de implantaten kan een brugconstructie worden gemaakt, net zoals op de natuurlijke tandwortels.
Pasted Graphic Pasted Graphic 1 Pasted Graphic 2 VIDEO-INFO OVER IMPLANTATEN

Een kunstgebit

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan het kunstgebit op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd.Geschiedenis van de implantologie

Implantologie is een relatief nieuw vakgebied binnen de tandheelkunde. Weliswaar werden al in het verre verleden gebitsimplantaten toegepast, maar meestal met weinig succes en zonder wetenschappelijke grondslag. Eind jaren '50 ontdekte de Zweed Per-Ingvar Brånemark min of meer bij toeval dat bot aan titanium vast kan groeien. Dit verschijnsel wordt "osseointegratie" genoemd. Brånemark ontwikkelde een (naar hem vernoemd) titanium schroefimplantaat en deed grondig wetenschappelijk onderzoek. Geleidelijk werden de toepassingsmogelijkheden steeds verder uitgebreid. Aanvankelijk werden implantaten alleen in een volledig tandeloze onderkaak toegepast. Door de snelle ontwikkeling van wetenschappelijk inzicht en techniek kunnen implantaten tegenwoordig overal in de mond veilig worden toegepast. Vroeger was het niet mogelijk te implanteren op plaatsen waar te weinig bot aanwezig was. Er zijn inmiddels tal van technieken om voldoende bot te creëren. Door gebruik te maken van moderne, veilige soorten kunstbot, eigen bot en middelen om de groei van bot te stimuleren kan tegenwoordig vrijwel overal worden geïmplanteerd. Implantologie is inmiddels niet meer weg te denken uit de moderne tandheelkunde.
Bij wie kunnen implantaten worden toegepast?
In principe kan bijna iedereen in aanmerking komen voor het aanbrengen van implantaten. Er is echter een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Deze voorwaarden zijn:
Goede gezondheid (overmatig roken kan een probleem zijn).
Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten vast te laten groeien.
Het tandvlees moet gezond of te genezen zijn.
Een goede motivatie van de patiënt: goede hygiëne en onderhoud zijn bepalend voor het behoud van de implantaten.
Hoe verloopt de behandeling?

1. Het onderzoek
Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt uitgebreid vooronderzoek plaats. Er wordt gekeken of de algemene gezondheid goed is en er zal een röntgenfoto gemaakt worden om te zien of er voldoende bot aanwezig is. Er wordt gekeken welk implantaat geschikt is en hoeveel implantaten er nodig zijn.
2. De implantatie
Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep kan veelal onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een opening gemaakt in het tandvlees, vervolgens wordt in het bot een gaatje geboord waar het implantaat precies in past. De implantaten worden in de opening geplaatst en het tandvlees wordt met hechtingen gesloten. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, meestal tussen de 30 en 90 minuten. Over het algemeen vallen de nabezwaren zoals pijn en zwellingen erg mee. Zwelling die na de operatie ontstaat, kan door het koelen van de wang worden beperkt.
3. De ingroei-fase
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van drie tot zes maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen aan de implantaten vast te groeien. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Tijdens de ingroei-fase wordt u regelmatig gecontroleerd op een goede genezing. Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Indien gewenst wordt er om esthetische redenen een noodvoorziening gemaakt.
4. Het plaatsen van de implantaat opbouw
Na de rustperiode wordt een verlengstukje (de opbouw) op het implantaat geplaatst. Hiervoor zal onder plaatselijke verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt. Op deze opbouw kan een kroon, brug of prothese worden bevestigd.
5. De nazorg
Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.
De implantatie kan ook mislukken. Het implantaat groeit niet vast of kan na verloop van tijd weer los gaan zitten. In deze gevallen kan het implantaat pijnlijk aanvoelen en zal moeten worden verwijderd. Het kaakbot en het tandvlees genezen normaal en na een half jaar kan een nieuw implantaat worden aangebrach
Hoe moet een implantaat verzorgd worden?
Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor kunt u een kleine zachte borstel, flosdraad en/of ragers gebruiken. Indien men deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is. Daarnaast is het nodig de tandarts regelmatig te bezoeken.